Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya

Associació de Muntadores i Muntadors audiovisuals de Catalunya (AMMAC)

+informació:
muntatge@ammac.cat

L'AMMAC sorgeix de la necessitat de crear un espai que representi el col·lectiu de muntadores i muntadors dels diferents sectors laborals, vetlli pels seus drets, difongui la seva tasca, la revaloritzi i treballi per la paritat en el sector.

Qui som?

L’AMMAC és una associació sense ànim de lucre que reuneix les muntadores i muntadors residents a Catalunya dels diferents sectors laborals; cinema, televisió, publicitat, corporatius, etc. Així com els ajudants i auxiliars de muntatge. AMMAC neix el 2017 de la iniciativa d’un grup de muntadors que de seguida va reunir el gruix del col·lectiu per poder tirar endavant aquest projecte.

 

 

Membres de la junta directiva:
Presidència: Domi Parra
Vicepresidència interior: Liana Artigal
Vicepresidència exterior: Jaume Martí
Secretaria: Marina Agelet
Tresoreria: Saudde Cevallos
Vocalia d’activitats i formació: Elisabeth Valle i Aymar del Amo
Vocalia de laboral: Gerard Baró
Vocalia de comunicació: Pau Atienza i Paula Morelló
Sectorial de documental: Núria Campabadal
Sectorial de ficció: Guille de la Cal
Sectorial de televisió: Montse Gómez
Sectorial de corporatius: Óscar Chuecos
Sectorial de publicitat: Anna Oriol

Objectius de l'associació

L’AMMAC actua en tres àmbits que es tradueixen en tres vocalies

         Comunicació

Aglutinar a les muntadores i muntadors audiovisuals de Catalunya, promocionant l’ofici del muntatge i posant en valor aquesta professió. Tot això, fomentant la participació, el compromís i l’esperit de grup, i establint ponts i aliances amb altres entitats del sector.

         Laboral

Defensar els interessos del col·lectiu, en l’àmbit laboral com professional, davant dels organismes públics i privats, així com treballar per la paritat en el sector. Oferir assessorament als membres i vetllar pel bon funcionament de l’associació.

         Activitats i Formació

Difondre la professió del muntatge i la seva importància dins la creació audiovisual tot generant espais de reflexió a partir del visionat d’obres de diferents àmbits o conferències amb professionals del sector. Així com posar en valor el treball del muntador o muntadora tot participant activament en els principals festivals i esdeveniments de Catalunya.

Oferir formació als membres a partir de cursos sobre temàtiques diferents: programes d’edició, workflows de postproducció, teoria del muntatge, comptabilitat per a autònoms, etc.

Les Sectorials

Fruit de la voluntat que l’AMMAC representi als muntadors de tots els sectors de l’audiovisual, hem creat cinc sectorials per tal de treballar en aquells aspectes específics de cada sector.

D’aquesta manera, les sòcies, socis i membres de l’AMMAC podran dirigir-se directament a cadascuna d’aquestes sectorials, televisió, cinema, publicitat, documental i corporatius, per tal de resoldre dubtes o fer propostes que afectin un sector laboral determinat.

Contacte

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, pots fer-ho a través d’aquests correus electrònics:


I si vols unir-te a l’AMMAC, pots fer-ho clicant aquí:

Uneix-te a l'AMMAC

Notícies