Escuela Internacional de Cine y TV - San Antonio de los Baños, Cuba

Acord de l'AMMAC amb l'Escola Internacional de Cine i Televisió de Cuba (EICTV)

Escuela Internacional de Cine y TV - San Antonio de los Baños, CubaL’AMMAC ha arribat a un acord amb la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba (EICTV), a San Antonio de los Baños, per el qual els i les sòcies de l’Associació podrán gaudir de descomptes en el preu dels estudis que s’hi imparteixen.

Els socis, les sòcies i els membres adherents d’AMMAC tindran els següents descomptes:

- 10% de descompte per a tallers internacionals que no siguin de l'especialitat d'edició. (Per exemple de documental, guió, direcció o so)

- 15% de descompte per a tallers internacionals que siguin de l'especialitat d'edició.

Pots consultar els cursos a la web de la EICTV: www.eictv.org


Descompte als Cinemes Girona amb el carnet de soci d'AMMAC

Recorda que ensenyant el teu carnet de soci, tu i el teu acompanyant teniu un descompte als CINEMES GIRONA. Les dues entrades et costaran durant tota la setmana a 5’50€ cada una. No t’ho perdis!

Recorda, també, que pel fet de formar part de l’AMMAC tens un descompte del 20% en el lloguer dels espais dels cinemes per fer presentacions, preestrenes o visionats de DCP.

pots consultar la cartellera a: www.cinemesgirona.cat


Beneficia't de l'acord amb el Col·lectiu Ronda!

Estem molt contentes d’informar-vos que hem arribat a un acord amb el Col·lectiu Ronda, cooperativa d’advocades i advocats (www.cronda.coop) per a tenir assessoria laboral i jurídica com a associació. Com ja sabeu, una de les finalitats de l’AMMAC és vetllar pels nostres drets laborals i per això creiem que aquest acord serà molt fructífer tant per a la nostra associació com per a totes vosaltres.

Arran d’aquest acord hem creat una bossa d’hores de consultes gratuïtes de tipus general per temes laborals per a les sòcies, socis i membres adherents de l’AMMAC. Les sòcies, socis i membres adherents de l’AMMAC que tinguin un dubte o qüestió general d’àmbit laboral, poden adreçar-se al correu: laboral@ammac.cat que centralitzarà les consultes amb els advocats.

A més, només pel fet de formar part de l’AMMAC, es tindran descomptes i facilitats a l’hora de contractar serveis d’assessorament legal i/o fiscal amb el Col·lectiu Ronda.
ABONAMENTS JURÍDICS:

Les persones associades a l’AMMAC tindran dret a contractar qualsevol dels abonaments individuals i familiars que ofereix el Col·lectiu Ronda beneficiant-se d'un descompte del 100% en la quota d'entrada de 60 euros, havent d'abonar a l'inici del servei només la quota d'abonament anual segons el tipus d'abonament individual seleccionat.

Aquesta proposta integra els següents abonaments individuals:

• Abonament Jurídic Laboral (veure annex): 58 €/any.

• Abonament Jurídic Social (veure annex): 70 €/any.

• Abonament Integral individual: inclou l’Abonament Laboral i Jurídic Social : 103 €/any

• Abonament Integral familiar: inclou l'anterior i les persones que conviuen a la llar: 143€/any.

(Aquests imports tenen l'IVA inclòs)

 

SERVEIS INCLOSOS:

Un cop contractat l'abonament, la persona associada tindrà dret a:

• Fer consultes gratuïtes relacionades amb l'àmbit d'actuació de l'abonament.

• Gaudir d'un descompte del 30% sobre els honoraris fixats (carència de sis mesos).

 

GESTIÓ D'AUTÒNOMS:

• Les persones associades a l’AMMAC que estiguin en el règim d'autònoms podran realitzar consultes vinculades a qüestions comptables i fiscals amb un descompte de 20% sobre el preu estàndard de la consulta que és de 70€ iva inclòs.

A la vegada, poden gaudir dels serveis de gestió d'autònoms al preu de 70,12€ mensuals. El contingut dels serveis en assessorament en matèria econòmica i fiscal son:

- Impostos trimestrals (IVA).

- Resums anuals.

- Declaració de la Renda de les Persones Físiques.

- Consultes relacionades amb l'activitat (d'àmbit fiscal i de seguretat social).

 

DESCRIPCIÓ DELS TIPUS D'ABONAMENTS:

Abonament Jurídic Social:

• Dret bancari i males pràctiques bancàries (preferents, SWAPS, clàusula sòl de la hipoteca, ...).

• Dret de família, matrimonial i parelles de fet.

• Adopcions.

• Herències i incapacitats.

• Arrendaments i comunitats de propietaris.

• Dret penal i violència de gènere.

• Accidents de circulació i males praxis mèdiques.

• Dret administratiu i funció pública.

• Urbanisme i medi ambient.

• Estrangeria.

 

Abonament Jurídic Laboral:

• Negociacions i reclamacions davant de la inspecció de treball i els jutjats socials. Tramitacions davant del CMAC i l'administració laboral.

• Acomiadaments i extincions de contracte individuals i col·lectius.

• Modificació de les condicions de treball en quant a funcions i trasllats (mobilitat funcional i geogràfica).

• Reclamacions de quantitat.

• Classificació professional i defensa dels drets laborals de la persona entre ells a no ser discriminat per qualsevol raó i a reclamar els propis drets.

• Assetjament sexual i mobbing.

• Horari de treball (jornada). Absències i excedències. Vacances.

• Conciliació de la vida familiar.

• Mobilitat funcional i geogràfica. Permisos de residencia i permisos de treball.

• Tramitacions davant del FOGASA (Fons de Garantia Salarial).

• Afiliació i cotització a la Seguretat Social.

• Pensions: Jubilació, invalidesa, prestacions familiars, viduïtat i orfandat, atur.

• Assistència sanitària i incapacitat temporal i maternitat.

• Accidents de treball i malalties professionals. Reclamacions per danys i perjudicis.

• Prevenció de riscos laborals.

• Seguretat Social de treballadors

• Persones amb graus de discapacitat.

• Impugnació d'altes mèdiques.

• Seguretat Social complementària, plans de pensions i de jubilació.

No dubteu en contactar-nos a laboral@ammac.cat per qualsevol dubte que tingueu!