CONVENIS COL·LECTIUS

Els convenis col·lectius recullen els drets de totes els i les treballadores que estiguin assalariats en una empresa de producció audiovisual. Hi ha 2 convenis que recullen la major part d’activitats audiovisual, que són el conveni de Indústria de Producció Audiovisual (que recull el que seria Ficció per cinema i tv, programes de tv) i, per una altra banda, el de Publicitat.

El món freelance, no es regeix per règim laboral sino per règim mercantil, per tant, aquests convenis no els afecten. Malgrat tot, poden servir de referència per drets i condicions de treball.

Conveni Col·lectiu Indústria de Producció Audiovisual (BOE)

Conveni Col·lectiu Publicitat (BOE)

 

TAULES SALARIALS

Les taules salarials marquen els salaris minims. Desde AMMAC denunciem que aquests minims estan molt per sota dels preus reals de mercat. I reclamem una pujada de les tarifes mínimes.

En tot cas, les taules salarials marquen els mínims sota els quals no esta permés cobrar.

*l’actualització de les taules salarials de 2019 del conveni col·lectiu d’Indústria Audiovisual estan impugnades per una organització empresarial, per tant no s’han publicat.

Actualització Taules Salarials Conveni Indústria de Producció Audiovisual 2017 (BOE)

Actualització Taules Salarials Conveni Publicitat 2019 (BOE)