Qui Som?

Qui som?

L'AMMAC sorgeix de la necessitat de crear un espai que representi el col·lectiu de muntadores i muntadors audiovisuals de Catalunya, difongui la seva tasca, la posi en valor, vetlli pels seus drets i treballi per la paritat en el sector.

L’AMMAC, Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya, és una associació sense ànim de lucre que reuneix les muntadores i muntadors residents a Catalunya dels diferents sectors laborals:  ficció, documental, televisió, publicitat i corporatius, així com els ajudants i auxiliars de muntatge.

Neix el 2018 a partir de la inquietud d’un petit grup de muntadors que es plantegen la necessitat de representació i acció col·lectiva dins de la professió. Aquestes persones impulsen una trobada on assisteixen més de 100 professionals del sector. A partir d’aquí es creen comissions de treball on s’inscriuen desenes de persones que en els següents mesos donaran forma a l’associació.

 

 

Membres de la junta directiva:
Presidència: Domi Parra
Vicepresidència interior: Liana Artigal
Vicepresidència exterior: Jaume Martí
Secretaria: Marina Agelet
Tresoreria: Saudde Cevallos
Vocalia d’activitats: Aymar del Amo
Vocalia de formació: Elisabeth Valle
Vocalia de laboral: Gerard Baró
Vocalia de comunicació: Pau Atienza i Paula Morelló
Sectorial de documental: Núria Campabadal
Sectorial de ficció: Guille de la Cal
Sectorial de televisió: Montse Gómez
Sectorial de corporatius: Óscar Chuecos
Sectorial de publicitat: Anna Oriol

Objectius de l'associació

  • Organitzar i representar els muntadors i muntadores de Catalunya davant del sector audiovisual, les institucions oficials i la societat.
  • Donar a conèixer l’ofici de muntador cinematogràfic i audiovisual i promoure el seu reconeixement dins de la indústria, així com entre el públic general.
  • Vetllar per una professionalització justa i incentivar propostes dirigides a la seva millora: regulació tributària, salarial, jurídica, administrativa i contractual.
  • Crear una xarxa que promogui la trobada i intercanvi de sabers, experiències i recursos entre els seus associats.
  • Lluitar per la paritat de gènere en el nostre sector.
  • Reivindicar i promoure la figura de l’ajudant de muntatge.
  • Vetllar per la continuïtat laboral dels professionals amb més edat. Afavorir la transmissió de coneixements entre generacions.

Vocalies

Per a aconseguir aquests objectius l’AMMAC treballa en diversos àmbits que es tradueixen en varies vocalies. Aquestes vocalies coordinen diferents grups de treball que s’encarreguen de les següents tasques:

         Comunicació

Difondre l’ofici del muntatge i la seva importància dins la creació audiovisual, gestionar els continguts de la web, newsletter i xarxes socials de l’AMMAC, així com donar a conèixer totes les activitats de l’associació i les notícies relacionades amb el nostre sector.

També és l’encarregada de promoure projectes i convenis amb altres associacions, entitats, organismes oficials i/o empreses privades per defensar les nostres reivindicacions.

         Laboral

Fer una radiografia de la situació de les muntadores i muntadors a Catalunya i vetllar pels seus drets. Defensar els interessos del col·lectiu, en l’àmbit laboral i professional, davant dels organismes públics i privats, així com treballar per la paritat en el sector. Oferir acompanyament legal i mediació en conflictes laborals.

         Activitats i Formació

Organitzar cursos, tallers, conferències i projeccions.

Generar espais de reflexió a partir de trobades, fòrums i intercanvis d’experiències entre els membres de l’associació.

Crear esdeveniments on fer xarxa i consolidar-nos com a col·lectiu.

Posar en valor el treball de la muntadora o el muntador participant activament en els principals festivals i esdeveniments de Catalunya, així com plataformes digitals i mostres, tot promovent el premi al millor muntatge en alguns d’ells.

Oferir formació als membres a partir de cursos sobre temàtiques diferents: programes d’edició, workflows de postproducció, teoria del muntatge, comptabilitat per a autònoms, etc.

Vocalies Sectorials

Fruit de la voluntat que l’AMMAC representi als professionals del muntatge de tots els sectors de l’audiovisual també hem creat cinc vocalies sectorials per tal de treballar en aquells aspectes específics de cada sector.

D’aquesta manera les sòcies, socis i membres de l’AMMAC podran dirigir-se directament a cadascuna d’aquestes sectorials   (televisió, cinema, publicitat, documental i corporatius) per tal de resoldre dubtes o fer propostes que afectin un sector laboral determinat.

Contacte

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, pots fer-ho a través d’aquests correus electrònics:


I si vols unir-te a l’AMMAC, pots fer-ho clicant aquí:

Uneix-te a l'AMMAC