Qui Som?

Qui som?

L'AMMAC sorgeix de la necessitat de crear un espai que representi el col·lectiu de muntadores i muntadors audiovisuals de Catalunya, difongui la seva tasca, la posi en valor, vetlli pels seus drets i treballi per la paritat en el sector.

L’AMMAC, Associació de Muntadores i Muntadors Audiovisuals de Catalunya, és una associació sense ànim de lucre que reuneix les muntadores i muntadors residents a Catalunya dels diferents sectors laborals:  ficció, documental, televisió, publicitat i corporatius, així com els ajudants i auxiliars de muntatge.

Neix el 2018 a partir de la inquietud d’un petit grup de muntadors que es plantegen la necessitat de representació i acció col·lectiva dins de la professió. Aquestes persones impulsen una trobada on assisteixen més de 100 professionals del sector. A partir d’aquí es creen comissions de treball on s’inscriuen desenes de persones que en els següents mesos donaran forma a l’associació.

 

 

Membres de la junta directiva:
Presidència: Liana Artigal
Vicepresidència interior: Juliana Montañés
Vicepresidència exterior: Luis Calvo
Secretaria: Anna Bello
Tresoreria: Olga Marcos
Sòcies i socis: Queralt González
Vocalia d’activitats: Pepa Roig i Roberto Bra
Vocalia de laboral: Mariona Solé i Pepit Rodríguez
Vocalia de comunicació: Óscar Chuecos

Objectius de l'associació

  • Organitzar i representar els muntadors i muntadores de Catalunya davant del sector audiovisual, les institucions oficials i la societat.
  • Donar a conèixer l’ofici de muntador cinematogràfic i audiovisual i promoure el seu reconeixement dins de la indústria, així com entre el públic general.
  • Vetllar per una professionalització justa i incentivar propostes dirigides a la seva millora: regulació tributària, salarial, jurídica, administrativa i contractual.
  • Crear una xarxa que promogui la trobada i intercanvi de sabers, experiències i recursos entre els seus associats.
  • Lluitar per la paritat de gènere en el nostre sector.
  • Reivindicar i promoure la figura de l’ajudant de muntatge.
  • Vetllar per la continuïtat laboral dels professionals amb més edat. Afavorir la transmissió de coneixements entre generacions.

Vocalies

Per a aconseguir aquests objectius l’AMMAC treballa en diversos àmbits que es tradueixen en varies vocalies. Aquestes vocalies coordinen diferents grups de treball que s’encarreguen de les següents tasques:

         Comunicació

Difondre l’ofici del muntatge i la seva importància dins la creació audiovisual, gestionar els continguts de la web, newsletter i xarxes socials de l’AMMAC, així com donar a conèixer totes les activitats de l’associació i les notícies relacionades amb el nostre sector.

També és l’encarregada de promoure projectes i convenis amb altres associacions, entitats, organismes oficials i/o empreses privades per defensar les nostres reivindicacions.

         Laboral

Fer una radiografia de la situació de les muntadores i muntadors a Catalunya i vetllar pels seus drets. Defensar els interessos del col·lectiu, en l’àmbit laboral i professional, davant dels organismes públics i privats, així com treballar per la paritat en el sector. Oferir acompanyament legal i mediació en conflictes laborals.

         Activitats i Formació

Organitzar cursos, tallers, conferències i projeccions.

Generar espais de reflexió a partir de trobades, fòrums i intercanvis d’experiències entre els membres de l’associació.

Crear esdeveniments on fer xarxa i consolidar-nos com a col·lectiu.

Posar en valor el treball de la muntadora o el muntador participant activament en els principals festivals i esdeveniments de Catalunya, així com plataformes digitals i mostres, tot promovent el premi al millor muntatge en alguns d’ells.

Oferir formació als membres a partir de cursos sobre temàtiques diferents: programes d’edició, workflows de postproducció, teoria del muntatge, comptabilitat per a autònoms, etc.

Contacte

Si vols posar-te en contacte amb nosaltres, pots fer-ho a través d’aquests correus electrònics:


I si vols unir-te a l’AMMAC, pots fer-ho clicant aquí:

Uneix-te a l'AMMAC